„În cer şi pe pământ toate câte El a voit a făcut!” (Ps. 116,3). Fenomenologia minunii în tradiţia vetero-testamentară

Autor: Cristinel Iatan * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 8 (2012): 95-126. Keywords: miracle, wonder, terminology, theology, unseen things. Abstract Credem şi propovăduim că Dumnezeu a făcut minuni în istorie şi încă le face în vieţile noastre. Cine nu crede în minunile Lui nu este considerat credincios autentic pentru…

Elemente de gnoseologie biblică vechi-testamentară

Autor: Iatan Cristinel * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 11 (2015): 13-80. Keywords: gnoseology, see, hear, tree of knowledge, contemplation. Abstract Studiul de față prezintă câteva elemente de gnoseologie biblică întâlnite în Vechiul Testament. Plecând de la studiul unor cuvinte, expresii sau obiecte care au legătură cu sfera cunoașterii,…