Dumnezeieştile Scripturi – reper permanent al vieţii duhovniceşti în literatura ascetică răsăriteană

Autor: Marian Vild * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 131-148. Keywords: Holy Scriptures, ascetical literature, Bible and spiritual life, present relevance of biblical texts, Bible and the Jesus Prayer. Abstract Over the last 50 years or so research on the patristic reception of the Scripture…