Psalmul 2 – Domnul și unsul Său. Isagogie, exegeză și teologie

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Textul a fost publicat inițial în revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa în primul și în cel de-al doilea număr al anului 2015. Conținutul prezentat aici a fost întregit și îmbogățit cu noi perspective. Pentru ce s-au adunat neamurile[1] și popoarele cugetă cele deșarte? Regii pământului…

Psalmul 1 – Drepții și nelegiuiții. Isagogie, exegeză și teologie

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Textul a fost publicat inițial în revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa în primul și în cel de-al doilea număr al anului 2014. Conținutul prezentat aici a fost întregit și îmbogățit cu noi perspective. Fericit[1] bărbatul care nu umblă în sfatul nelegiuiților și în calea păcătoșilor…

Erminia Întrupării Cuvântului scripturistic în Canonul Sfântului Andrei Cretanul

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 261-277. [pagina 261] Keywords: canon, embodiment, Salvation history, biblical text, St Andrew of Crete. Abstract The word of the Holy Bible is to be embodied; otherwise it does not bear a worthy fruit. If man’s soul…

Întâlnirea SBOR de la Alba-Iulia 2019

Întâlnirea SBOR de la Alba-Iulia 2019

Cea de-a patra reuniune a SBOR s-a desfășurat la Alba-Iulia în perioada 13-14 mai 2019. Tema întâlnirii a fost „Dumnezeu Tatăl în Sfânt Scriptură”. Comunicările au fost susținute de următorii referenți: Lect. univ. dr. Daniel Mihoc – Elemente de hristologie în Apocalipsa Sfântului Ioan Diac. lect. univ. dr. Cătălin Vatamanu…

Întâlnirea SBOR de la Iași 2018

Întâlnirea SBOR de la Iași 2018

  A treia reuniune a Societății Bibliștilor Ortodocși Români a avut loc la Iași în perioada 14-15 mai 2018. Tematica întâlnirii a fost axată pe natura Sfintei Scripturi. Autoritatea, inspirația și problematica privitoare la canon au fost principalele direcții în jurul cărora s-au desfășurat comunicările și discuțiile. Referenții principali care…

Întâlnirea SBOR de la Cluj-Napoca 2017

Întâlnirea SBOR de la Cluj-Napoca 2017

Cea de-a doua reuniune a Societății Bibliștilor Ortodocși Români a avut loc la Mănăstirea Nicula, în cadrul Centrului de Conferințe și de Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, în perioada 15-16 mai 2017.  Comunicările au fost structurate pe patru secțiuni: Hermeneutica biblică ortodoxă, Exegeză patristică, Exegeză niptică și Receptarea…

Primul Simpozion SBOR, București 2016

Primul Simpozion SBOR, București 2016

Profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi ai disciplinelor Vechiul Testament şi Noul Testament, de la aproape toate facultăţile de teologie din ţară, participă în perioada 11-12 noiembrie 2016 la primul simpozion al bibliştilor ortodocşi din România. Evenimentul se desfăşoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Prima zi a…

Înființarea Societății Bibliștilor Ortodocși

Înființarea Societății Bibliștilor Ortodocși

Ideea înfiinţării unei astfel de societăţi este din anul 1912, iniţiator fiind profesorul Nicolae Bălan de la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, mai târziu Mitropolit al Ardealului. Însă, din cauza vicisitudinilor istorice, această societate nu a mai fost înfiinţată. „Scopul Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români este interpretarea şi răspândirea cuvântului lui…