„În cer şi pe pământ toate câte El a voit a făcut!” (Ps. 116,3). Fenomenologia minunii în tradiţia vetero-testamentară

Autor: Cristinel Iatan * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 8 (2012): 95-126. Keywords: miracle, wonder, terminology, theology, unseen things. Abstract Credem şi propovăduim că Dumnezeu a făcut minuni în istorie şi încă le face în vieţile noastre. Cine nu crede în minunile Lui nu este considerat credincios autentic pentru…

Elemente de gnoseologie biblică vechi-testamentară

Autor: Iatan Cristinel * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 11 (2015): 13-80. Keywords: gnoseology, see, hear, tree of knowledge, contemplation. Abstract Studiul de față prezintă câteva elemente de gnoseologie biblică întâlnite în Vechiul Testament. Plecând de la studiul unor cuvinte, expresii sau obiecte care au legătură cu sfera cunoașterii,…

Profetul Isaia, Sfântul Pavel şi Roland – cavalerul. Diseminarea unor motive şi simboluri biblice în Cântecul lui Roland

Autor: Constantin Jinga * Studiul a fost publicat în volumul Tentaţia ideii, eds. Alin Tat şi Ciprian Valcan, (Târgu-Mureș: Galaxia Gutenberg, 2004), 93-108 / Constantin Jinga, Cinci lecturi biblice despre om (Timişoara: Marineasa, 2009), 78-104. Chiar dacă relativ îndepărtate în timp şi spaţiu, Scrisoarea lui Neacşu de la Câmpulung către judele Hanăş…

Istoria regelui Saul. O posibilă meditaţie în negativ despre contrariul

Autor: Constantin Jinga * Studiul a fost publicat în volumul Reprezentări culturale ale nebuniei, ed. Alin Tat, Gilda Vălcan, Ciprian Vălcan (Cluj-Napoca: Napoca Star/Galaxia Gutenberg, 2006), 43-60 / în Constantin Jinga, Cinci lecturi biblice despre om (Timişoara: Marineasa, 2009), 47-77. Motto: … psychological problems are stories by which people live. Tina Staren[1]…

Au practicat evreii jertfele umane?

Autor: Viorel Cristian Popa * Studiul a fost publicat în revista Orizonturi Teologice 3 (2010): 57-68. Părerile despre sacrificiile umane, în general, şi sacrificiile vechilor evrei, în special, sunt împărţite. Faptul că nu există un punct de vedere unanim în ceea ce priveşte sacrificiile, se datorează în mare parte şi diferitelor metode…

3 Regi 22, 5-28 – Un episod aparte privind inspirația profetică vechitestamentară

Autor: Viorel-Cristian Popa * Studiul a fost publicat în revista Orizonturi Teologice 1 (2006): 93-102. Profeţii Vechiului Testament au desfăşurat o activitate inegalabilă pentru apărarea monoteismului şi a moralităţii în sânul poporului ales al lui Iahve. Nu au făcut acest lucru cu de la ei putere, ci au fost chemaţi la misiunea…

Practica rugăciunii personale după Vechiul Testament

Autor: Ion Reșceanu * Studiul a fost publicat în volumul Trăirea și mărturisirea dreptei credințe în unitatea duhului și a dragostei, ed. Nicolae Răzvan Stan (Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2018), 230-249. Key words: Old Testament, divine name, prayer, supplication, intercession Abstract Under its different aspects, Old Testament prayer reflects itself in…

Receptarea vizuală a prezenței divine după Vechiul Testament

Autor: Ion Reșceanu * Studiul a fost publicat în volumul Arta iconografică în contemporaneitate, ed. Ion Reșceanu (Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2018), 166-177. Keywords: Old Testament, theophany, interaction, visual perception Abstract One of the fundamental characteristics of the Hebrew thought is its auditory, non-visual orientation, in direct contrast with that of…

Psalmul 2 – Domnul și unsul Său. Isagogie, exegeză și teologie

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Textul a fost publicat inițial în revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa în primul și în cel de-al doilea număr al anului 2015. Conținutul prezentat aici a fost întregit și îmbogățit cu noi perspective. Pentru ce s-au adunat neamurile[1] și popoarele cugetă cele deșarte? Regii pământului…

Psalmul 1 – Drepții și nelegiuiții. Isagogie, exegeză și teologie

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Textul a fost publicat inițial în revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa în primul și în cel de-al doilea număr al anului 2014. Conținutul prezentat aici a fost întregit și îmbogățit cu noi perspective. Fericit[1] bărbatul care nu umblă în sfatul nelegiuiților și în calea păcătoșilor…