Profetul Isaia, Sfântul Pavel şi Roland – cavalerul. Diseminarea unor motive şi simboluri biblice în Cântecul lui Roland

Autor: Constantin Jinga * Studiul a fost publicat în volumul Tentaţia ideii, eds. Alin Tat şi Ciprian Valcan, (Târgu-Mureș: Galaxia Gutenberg, 2004), 93-108 / Constantin Jinga, Cinci lecturi biblice despre om (Timişoara: Marineasa, 2009), 78-104. Chiar dacă relativ îndepărtate în timp şi spaţiu, Scrisoarea lui Neacşu de la Câmpulung către judele Hanăş…

Erminia Întrupării Cuvântului scripturistic în Canonul Sfântului Andrei Cretanul

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 261-277. [pagina 261] Keywords: canon, embodiment, Salvation history, biblical text, St Andrew of Crete. Abstract The word of the Holy Bible is to be embodied; otherwise it does not bear a worthy fruit. If man’s soul…

Dumnezeieştile Scripturi – reper permanent al vieţii duhovniceşti în literatura ascetică răsăriteană

Autor: Marian Vild * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 131-148. Keywords: Holy Scriptures, ascetical literature, Bible and spiritual life, present relevance of biblical texts, Bible and the Jesus Prayer. Abstract Over the last 50 years or so research on the patristic reception of the Scripture…

Evanghelia în capitala culturii păgâne. Sfântul Apostol Pavel şi Atenagora Atenianul

Autor: Adrian Murg * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 101-119. Keywords: Holy Apostle Paul, Athenagoras of Athens, creation, providence, Greek philosophy. Abstract In his speech in the Areopagus of Athens, the Holy Apostle Paul offers a general theological pattern that can be used when preaching the…

Lecțiuni biblice la sărbătorile Sfinților în Paremiar

Autor: Alexandru Mihăilă * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 211-246. Keywords: Prophetogium / Prophetologion, lectionary, Orthodox worship, liturgics, biblical interpretation. Abstract The present study aims to articulate the Orthodox biblical hermeneutics by analysing the biblical readings used in Orthodox worship. Studying liturgical books and especially…

Dreptatea lui Dumnezeu oglindită în Comentariul Sf. Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani

Autor: Doru Fer * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 119-130. Keywords: St John Chrysostom, righteousness, missionary activity, context, Romans. Abstract This study has as main purpose the presentation of the righteousness of God, a concept mirrored in the Commentary of St John Chrysostom on the…

Experiența niptică – reper ermineutic

Autor: Constantin Coman * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 13-42. Keywords: hermeneutical landmark, neptic, Philokalic fathers, experience, dialogue. Abstract This paper aims to describe the neptic experience / tradition as a fundamental hermeneutical landmark for the biblical studies and exegesis, in the context of Romanian…

Ermeneutica biblică din perspectivă răsăritean-ortodoxă

Autor: Ioan Chirilă * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 43-60. Keywords: communication, updating, kenosis, patristic heritage, hermeneutical principles. Abstract The present paper aims to emphasize the dynamic way in which the hermeneutical principles are defined and applied. The directions of this study are manifold and…

Ce spun Sfinții Părinți despre «frații» și «surorile» Domnului (cf. Mt 13, 55)?

Autor: Ion Sorin Bora * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 191-210. Keywords: brothers, sisters, Jesus Christ, Virgin Mary, family. Abstract The present paper aims to provide the reader with the ability to investigate deeper the issue concerning the brothers and sister of the Lord, according…

Sfânta Scriptură. Repere pentru o lectură ortodoxă în mileniul III

Autor: Paula Bud * Studiul a fost publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Theologia Orthodoxa 1 (2013): 5-24. Keywords: word, hermeneutics, name, communication, scripture, path Abstract This study explores the broad horizons of biblical hermeneutics, in pursuing to convey the utility and actuality of some patristic interpretative landmarks within a nowadays…