Ermeneutica biblică din perspectivă răsăritean-ortodoxă

Autor: Ioan Chirilă * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 43-60. Keywords: communication, updating, kenosis, patristic heritage, hermeneutical principles. Abstract The present paper aims to emphasize the dynamic way in which the hermeneutical principles are defined and applied. The directions of this study are manifold and…

Valenţe etice şi estetice ale imaginii în Vechiul Testament

Autor: Paula Bud * Studiul a fost publicat în Studia Universitatis Babeş Bolyai – Theologia Orthodoxa 1 (2008): 281-94. Mots-clés: Image, Spiritualite, éthique, Sacralité, Idolatrie Résumé La culture contemporaine s’est centrée peu à peu sur l’image, celle-ci envahissant effectivement le monde où se déroule notre activité. Soit image artistique, soit commerciale…

Sfânta Scriptură. Repere pentru o lectură ortodoxă în mileniul III

Autor: Paula Bud * Studiul a fost publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Theologia Orthodoxa 1 (2013): 5-24. Keywords: word, hermeneutics, name, communication, scripture, path Abstract This study explores the broad horizons of biblical hermeneutics, in pursuing to convey the utility and actuality of some patristic interpretative landmarks within a nowadays…

Şabatul – mediu al martyriei şi al întâlnirii cu Dumnezeu în sărbătoare. Repere din opera lui Iosif Flaviu şi Filon din Alexandria

Autor: Paula Bud * Studiul a fost publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Theologia Orthodoxa 1 (2012): 31-40. Keywords: Sabbath, Josephus Flavius, Philo of Alexandria, martyria, communion Abstract The paper proposes an approach of the Sabbath from a Jewish double perspective: Josephus Flavius emphasizes its martyrical dimension, while Philo of Alexandria…