Întâlnirea SBOR de la Cluj-Napoca 2017

Cea de-a doua reuniune a Societății Bibliștilor Ortodocși Români a avut loc la Mănăstirea Nicula, în cadrul Centrului de Conferințe și de Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, în perioada 15-16 mai 2017.  Comunicările au fost structurate pe patru secțiuni: Hermeneutica biblică ortodoxă, Exegeză patristică, Exegeză niptică și Receptarea liturgică a textului biblic. În aceste categorii aveau să fie grupate mai multe prezentări ce erau menite să evidențieze specificul răsăritean de raportare la textul sfânt, atât în precizarea reperelor hermeneutice sau în actul exegetic propriu-zis, cât și în analiza modurilor de asumare a Scripturii în imnografia creștină.

Referenții principali care susținut comunicări au fost:

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă – Ermineutica biblică din perspectivă răsăritean-ortodoxă

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc – Caracteristicile exegezei patristice răsăritene ortodoxe

Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană – Viața liturgică a Bisericii ca reper ermineutic

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Coman – Experiența niptică – reper ermineutic

Alte comunicări au fost suținute de către:

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Jinga – Ieșirea 12-15 în creația lirică occidentală

Pr. Conf. Univ. Dr. Viorel-Cristian Popa – Considerații exegetice contextuale la 3 Regi 16, 34

Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Murg – Evanghelia în capitala culturii păgâne. Sfântul Apostol Pavel și Atenagora Atenianul

Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer – Dreptatea lui Dumnezeu oglindită în Comentariul Sf. Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani

Pr. Lect. Univ. Dr. Cezar Hârlăoanu – Dinamica Scripturii în context liturgic. Facere 2,14

Pr. Lect. Univ. Dr. Marian Vild – Dumnezeieștile Scripturi – reper permanent al vieții duhovnicești în literatura ascetică răsăriteană

Pr. Asist. Univ. Dr. Alexandru Atanase Barna – Considerații cu privire la caracterul profetic al literaturii patristice, martor al raportului unitar al literaturii biblice cu cea patristică

Pr. Lect. Univ. Dr. Alexandru Moldovan – Scripturile Vechiului Testament – dificultăți și contradicții

Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Sorin Bora – Ce spun Sfinții Părinți despre «frații» și «surorile» Domnului (Mt 13, 55)?

Diacon Lect. Univ. Dr. Alexandru Mihăilă – Lecțiuni biblice la sărbătorile sfinților în Paremiar

Lect. Univ. Dr. Sabin Preda – Cântarea Cântărilor în receptarea liturgică sau interpretarea ca proclamare în al doilea Canon Paraclis al Cuv. Nicodim Aghioritul la icoana Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoare

Asistent dr. Stelian Pașca-Tușa – Erminia întrupării cuvântului scripturistic în Canonul Sfântului Andrei Cretanul