Întâlnirea SBOR de la Alba-Iulia 2019

Cea de-a patra reuniune a SBOR s-a desfășurat la Alba-Iulia în perioada 13-14 mai 2019. Tema întâlnirii a fost „Dumnezeu Tatăl în Sfânt Scriptură”.

Comunicările au fost susținute de următorii referenți:

Lect. univ. dr. Daniel Mihoc – Elemente de hristologie în Apocalipsa Sfântului Ioan

Diac. lect. univ. dr. Cătălin Vatamanu – Instruirea în Torah și coerciția – particularități ale Paternității divine

Lect. univ. dr. Sabin Preda – Dumnezeu Tatăl în Epistolele Sfântului Apostol Pavel

Pr. lect. univ. dr. Mihai Ciurea – Dumnezeu Tatăl (ὁ πατήρ) în Epistola sobornicească a Sfântului Iacob”

Pr. lect. univ. dr. Alexandru Moldovan – „Αββα ὁ Πατἡρ!” Paternitatea lui Dumnezeu, o descoperire neotestamentară?