Psaltirea lui David – Torah în formă lirică?

Autor: Ioan Chirilă * Studiul a fost publicat în limba franceză (Le Psautier de David – La Torah sous forme lyrique?) în revista Studii Teologice 4 (2015), 15-32. Key-words: Torah, Law, Psalms, Cult, God, Decalogue, Lyrics, David, Embody, Prayer Abstract The central element of the Old Testament Revelation, around whom gravitates all the other…

Elemente de antropologie biblică: persoană/ subiect, sine și suflet

Autor: Ioan Chirilă * Studiul a fost publicat în revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxă 1 (2009): 49-64. Întâlnirea fundamentală dintre știință și religie are loc în cunoaștere. Dacă progresul societății umane se circumscrie cunoașterii științifice, trebuie avut în vedere că ritmurile suprasistemice care dau sensul demersului științific țin ontologic de transcendent.…

Erminia Întrupării Cuvântului scripturistic în Canonul Sfântului Andrei Cretanul

Autor: Stelian Pașca-Tușa * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 261-277. [pagina 261] Keywords: canon, embodiment, Salvation history, biblical text, St Andrew of Crete. Abstract The word of the Holy Bible is to be embodied; otherwise it does not bear a worthy fruit. If man’s soul…

Dumnezeieştile Scripturi – reper permanent al vieţii duhovniceşti în literatura ascetică răsăriteană

Autor: Marian Vild * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 131-148. Keywords: Holy Scriptures, ascetical literature, Bible and spiritual life, present relevance of biblical texts, Bible and the Jesus Prayer. Abstract Over the last 50 years or so research on the patristic reception of the Scripture…

Cântarea Cântărilor în receptarea liturgică sau interpretarea ca proclamare în al doilea Canon Paraclis al Cuviosului Nicodim Aghioritul la icoana Maicii Domnului „Grabnic-Ascultătoarea”

Autor: Sabin Preda * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 247-260. Keywords: The Song of Solomon, hymnography, Bible interpretation, poetic translation, St Nicodemus the Hagiorite. Abstract This paper aims to investigate the connection between the Holy Scripture and the liturgical life of the Church. More precisely,…

Considerații exegetice contextuale la 3 Regi 16, 34

Autor: Viorel-Cristian Popa * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 91-100. Keywords: context, Hiel, construction, Jericho, Bethel. Abstract In the biblical book 3 Kings, in chapter 16, there is a text that apparently has nothing to do with its previous or subsequent context. This is verse…

Scripturile Vechiului Testament – dificultăți și contradicții

Autor: Alexandru Moldovan * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 173-190. Keywords: typological interpretation, difficulties, contradictions, biblical accounts, morality. Abstract Among the Old Testament themes that have aroused the interest and fuelled the debates of the biblicists, but also of the general readership one can mention…

Lecțiuni biblice la sărbătorile Sfinților în Paremiar

Autor: Alexandru Mihăilă * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 211-246. Keywords: Prophetogium / Prophetologion, lectionary, Orthodox worship, liturgics, biblical interpretation. Abstract The present study aims to articulate the Orthodox biblical hermeneutics by analysing the biblical readings used in Orthodox worship. Studying liturgical books and especially…

Ieșirea 12-15 în creația lirică occidentală

Autor:Constantin Jinga * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 61-90. Keywords: biblical exegesis, arts, sacred music, classical music, Exodus. Abstract Ex 12-15 is one of the fundamental biblical texts for both Judaism and Christianity. It is the story of the birth of a people chosen by…

Experiența niptică – reper ermineutic

Autor: Constantin Coman * Studiul a fost publicat în revista Studii Teologice 3 (2017): 13-42. Keywords: hermeneutical landmark, neptic, Philokalic fathers, experience, dialogue. Abstract This paper aims to describe the neptic experience / tradition as a fundamental hermeneutical landmark for the biblical studies and exegesis, in the context of Romanian…